Zawory Zwrotne

Bez-sprężynowe zawory zwrotne IMI PBM posiadają innowacyjną konstrukcję, która eliminuje problem blokowania mediów i generowania cząstek stałych związany z konstrukcjami sprężynowymi.

  • Ciśnienie robocze na zimno (CWP)
  • 2" i mniejsze, pełna próżnia do 235 psig
  • 3", pełne podciśnienie do 150 psig
  • 4", pełne podciśnienie do 100 psig
  • Zakres temperatur = -10˚F do +300˚F