Zawory multi-port 3,4,5 dróg

Zawory PBM Multi-Port  są zaworami wielopołączeniowymi z uszczelnieniem na każdym przelocie. Ta konstrukcja nadaje się szczególnie dla operacji przełączania przepływów. W niektórych aplikacjach ten zawór może zastąpić nawet 4 zawory 2-drogowe oszczędzając odpowiednio na długości rur i ilości połączeń rurowych.

  • Regulowane uszczelnienie Adjust-O-Seal® pozwala na doszczelnienie gniazda zaworu do szczelności o jakości pęcherzykowej kompensując eksploatacyjne zużycie gniazda.
  • Sprężynowo dociskane podkładki tworzą zespół trzpienia o całkowitej szczelności niezależnie od obciążenia
  • Przyłącza o pełnym przelocie minimalizują spadki ciśnienia (1/2 - 1", 1-1/2 - 2").
  • Standardowe dolne mocowanie trzpienia zabezpiecza przed przypadkowym usunięciem trzpienia.
  • Oznakowanie kul i trzpieni wyklucza nieprawidłowy montaż podczas wykonywanej regularnej obsłudze urządzeń
  • Mając do dyspozycji 4 lub 5 gniazd zapewnione jest szczelne zamknięcie do 300 psig ciśnienia różnicowego. Seria 5 Multi-Port jest oferowana dla 150# (275 psig CWP maximum) , o ile nie jest wymagana klasa 300#  (720 psig CWP maximum) oferowana w serii 4.
  • Wielokrotne uszczelnienie gniazd w zaworach Multi-Port umożliwia odcięcie i kontrolę kierunku przepływu w pojedynczym zaworze. Zawory Multi port są idealnym rozwiązaniem w układach recyrkulacji, mieszania i melanżowania.
  • W niektórych procesach pojedynczy zawór Multi –Port może zastąpić kilka zaworów 2-drogowych w systemie rurociągów, redukując koszty i upraszczając kontrolę przepływu przy pomocy napędów.
  • Zawory Multi-Port mogą być w układzie tandem lub montowane w układach kolektorowych celem scentralizowanego sterowania.
  • Przepływ pośredni wewnętrzny ( przepływ występujący w przypadku zamykania jednego i otwierania drugiego przelotu) zapobiega pracy na sucho i chroni pompy przed uszkodzeniami. Uwaga: przepływ pośredni nie wystąpi w niektórych układach z przyłączem dolnym wlotowym